Om konstnären

Y Begby Konstnären & författaren Y.Begby är född i Norge 1969 men bor förnärvarande i Sverige.

Om konstnären

Att vara en skapande människa har varit med Yvonne sedan barnsben. Hennes konstnärskap består i allt från att måla tavlor i akvarell, akryl, olja till tusch och flytande bläck. Mixed Media är även det en del av alla hennes uttrycksmedel. Hon skapar också skulpturer och gör bilder med pyrografi. Visst hantverk samt författande kryddar hennes skapande liv ytterligare.

Naturen, tid och rum, det mänskliga psyket, symboler och drömmar är något hon hämtar inspiration ifrån. Yvonne Begby bor och är verksam som konstnär och författare i Dalsland. Hon arbetar i nuläget främst med målningar i akryl varvat med hennes författarskap. Hon har haft flertalet separatutställningar och även deltagit i samutställningar.

Känslan, intuitionen och den Dalsländska naturen är motorn i allt Yvonnes skapande. Hennes omfattande tekniker och kunskap är lika stort och brett som livet, och låter sig inte begränsas. Om "vissa människor" som säger att det är bäst att hålla sig till en arbetsinriktning. svarar Yvonne:

"Liksom fåglar i frihet, korsar jag också gränserna och flyger i den riktningen som jag behöver."


Artist Statement:

Mitt konstnärskap präglas av experiment och passion, och jag jobbar nästan alltid intuitivt och utan någon direkt stilenlig censur. Föreställande eller abstrakt ger mig båda inspiration. Val av medium varierar även det. I gränslandets möte mellan både teknik och material spirar nya alster fram och konsten tillåts utvecklas. För närvarande arbetar jag främst med målningar i akryl och akvarell samt pyrografi. Konst i alla dess former berikar både mig och mitt liv, och ju mer jag utvecklas inom och genom konsten, ju mer utvecklas jag som person.